Jdi na obsah Jdi na menu
 


O ÚDAJNÉM OBĚTIŠTI U Č. VODĚRAD

4. 10. 2006

Pohanské obětiště u Č. Voděrad.

Nedaleko místa, kde protíná potok, tekoucí Haber­ským údolím, silnici ze Zvánovic k Voděradům, je na vršku v smíšeném lese borovém, smrkovém a buko­vém (ale i jedle a olše tam jsou) prastarý památník, snad zbytky oltáře pravěkých bohů.

Asi tři sta kroků od silnice proti toku potoka, tam, kde končí smrkové mlází a začíná bažinatá louka, leží asi 27 žulových balvanů, přitesaných pravidelně kru­hovitě, podobných ohromným žernovům (bez otvoru ovšem). ...

Je zřejmo, že tyto kameny byly shozeny s vrchu. Svědčí o tom to, že leží i na bocích kopce na jiných stranách. U potůčku, ústícího kousek výše do potoka, jich leží šest, porůznu pak ještě asi pět.

Na louce jsou mnohé hluboko zapadlé; úplně do bahna zapadlých jest jich asi ještě více. Kameny mají nestejné průměry i výšku a jejich účel je úplně záhadný.

Snad tvořily kdysi k vrcholu se zúžující sloup (v Praze na Slupi stával prý na sloupě bůžek) - což je ovšem pouhá má domněnka.

Vedle těchto kamenů je tam obrovský přírodní bal­van, v němž je vytesána sedadlovitá prohlubeň. Nejdů­ležitější ze všeho je však jiný plochý kámen na vrchu nahoře, v němž je krásná, pravidelná kruhovitá mísa asi 3/4m v průměru a 30 cm hloubky. Je stále plná čer­né, zahnívající vody dešťové. I v parném létě v ní bý­vá vlhko. Slované věštili z vody a hádali z vysýchání tekutin v nádobách o budoucí úrodě či neúrodě...

A pět minut cesty od tohoto místa jest starobylá vesnice: Voděrady či Černé Voděrady! Nevtírá-liž se zrovna výklad: Z vody rady? ~ Ale to není všecko: Vezmeš li mapu k ruce, uvidíš na ní, jak jsou od Říčan až ke Kolínu pěkně v řadě za sebou: Voděradky, Voděrady Černé (na jih Kocerady, Pecerady a někdejší Věrady [teď Čtyřkoly, z německé zkomoleniny Vierrad]) a dále v přímce Radlice, Voděrady Polní (teď už jen Nesměny, s nimiž V. Polní splynuly), ještě jedny Vodě­rady a konečně. Radovesnice. Je to zajisté celá skupina pravěkých míst poutních, závodících patrně kdysi me­zi sebou co do účinnosti (Voděrady - Voděradky) Mys­lím, že je nasnadě výklad, že se pronásledované po­hanství uchylovalo do lesů, že tam byla jeho poslední útočiště. - V Čechách je dosud dvanáctero Voděrad, na Moravě jsou jen jedny. Rozbité Lože Ivanovo u Jevan není také nic jiného, než zbytek obětního kamene: Kde bývala obětiště, shledáváme namnoze kaple a památníky tohoto světce. Bylo by záslužno provésti soupis všech takových kamenů v oblasti kosteleckých lesů; sám vím o podobných ještě nedaleko Březí a na lukách u Doubku. Jaroslav Nauman.