Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOLÁNKY

6. 10. 2006

Tam, kde se říká Staré Doubravčice, stávala nad rybníkem Stodolou tvrz se vsí Dolánky (obyvatelé doliny), která do r. 1360 patřila Litoltovi Hájkovi z Chrástu a potom kouřimskému klášteru. R. 1420 připadla zas k majetku panskému a byla až do r. 1564 přivtělena k Rostoklatům. Potom ves s tvrzí v lese pod silnicí z Mrzek do Doubravčic zanikla. Dnes jsou tu po tvrzi znatelny zbytky hradních rozvalin směrem k Doubravčicům na lesní stezce asi 650 m od hráze rybníka Stodoly. Nyní se podle Dolánek zove krásné lesní údolí šumavského rázu, kterým vede z Kostelce do Čes. Brodu okr. silnice. - Od m o s t u na Šembeře je po červené značce do Tuchoraze 4.5 km a na nádraží v Čes. Brodě 8.5 km. Po zelené značce do Kozojed jsou 3 km, do Jevan 6 km. Po červené značce ke kozojedskému sv. Martinu jsou 3 km a do Jevan 7 km. Od kozojedského kostelíku směrem k Vyžlovce a Štíhlicům přijdeme příjemnou lesní cestou Bukovinou do lesa zvaného "V Lažanech“.

Archeologické poznatky: Nacházejí se v údolí, jímž protéká drobný přítok Šembery. Poměrně rozsáhlé pozůstatky vesnice jsou při okraji plošiny sklánějící se nad strmým zářezem spodní části údolí. Plošina je přivrácena k JV. Naproti za údolním zářezem je na malé vyvýšenině tvrziště. K vyvýšenině přiléhá hráz zaniklého rybníka, který chránil tvrz z jinak snadno přístupné JZ strany. Lokalita, z níž vybíhá několik zaniklých cest a v jejíž blízkosti známe i část plužiny, byla v r. 1976 geodeticky dokumentována. Bez toho bychom potřebným způsobem nepokročili od popisu J. Miškovského (1906), který přejal A. Podlaha (1907a, 41-42). Již před analýzou plánu je zřejmé, že dolánecký půdorys vykazuje odlišné rysy než černokostelecké vesnice zaniklé ve 13.-14, stol. Uspořádání je podstatně pravidelnější; hojně se tu také uplatňují ohradní zídky. Ze zpráv písemných pramenů usuzujeme, že sídliště zaniklo mezi r. 1542 až 1564. Studium této lokality by mohlo přispět k přesnějšímu výkladu změn osídlení probíhajících na Černokostelecku od konce 13. stol. Uspořádání Dolánek totiž zřejmě patřilo k výsledkům těchto změn. Při povrchovém průzkumu byly zatím získávány pouze nečetné atypické keramické zlomky.