Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOŠŤ

6. 10. 2006

Hošť (350 m nad mořem) je dnes pouhý dvůr, přidělený r. 1925 pozemkovou reformou z Liechtenstinova panství se 75 ha statkáři p. Št. Pecháčkovi i s lesem a vodovodem, jdoucím sem z lesa naproti Trubské hájovně. (jméno Hošť: co jest hostovo). Bývala tu kdysi manská tvrz, na které r. 1394 seděl Bohuněk Hájek. Ten ji r. 1415 se svým synem Mikulášem prodal Strachotovi Trčkovi z Kralovic. K Hošti patřívala ves Přehvozdí. R. 1447 koupili Hošť Zdeněk Kostka z Postupic a bratři Jindřich Odolen s Jarošem z Jatec. K panství kosteleckému ji přikoupil r. 1497 pan Michal Slavata z Chlumu, jemuž byla králem propuštěna z manství. Ves se tu připomíná ještě r. 1652. –

R. 1677 stála tvrz uprostřed dvora. Ve tvrzi byla velká dlážděná ratejna obrácená na sever, sroubená z trámoví. Při ní byla zděná síň a komora, dřevěné schody na sroubenou dřevěnou pavlač. Při tvrzi byl špýchar, komůrka a kurník.

                Archeologické poznatky: V místech středověké osady a tvrze Hošť dodnes stojí stejnojmenný hospodářský dvůr. Sídliště tedy leželo při okraji plošiny nad SV svahem údolí, jímž protéká přítok Jalového potoka. Svahem tu prochází mělký zářez potoka, pramenícího uvnitř nynějšího dvora. Vesnice vyhořela v r. 1609 (Kudelásek 1952, 48), její pozůstatky připomínají ještě Hodinář - Klíma (1912, 63) v zahradách V od dvora.